Outplacement Trajecten

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting. De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben.

Zeemeringadvies begeleidt individuele personen en kleine groepjes.

De ervaring heeft geleerd dat outplacement trajecten alleen succesvol zijn als mensen zelf hun loopbaan verder uitwerken en invullen. Wel is het belangrijk dat er een goed werkplan aan ten grondslag ligt. Het werkplan wordt samen met de kandidaat opgesteld. De begeleiding vindt multi-mediaal plaats via internet. Verder wordt een drietal gesprekken ingepland voor de begeleiding. De voortgang wordt gemeten op doorlooptijd en kwaliteitsverbetering.

Wij gaan daarbij uit van het principe : gewoon zelf doen.

“Dit wordt mijn Baan” plan:

  • Hoe ga je om met (aankomend) ontslag
  • Formuleren van loopbaandoel voor de komende 3 tot 5 jaar
  • Het uitvoeren van sollicitaties op basis een uitgekiende sollicitatiestrategie
  • Aanleren criterium gericht interviewen met behulp van START methodiek
  • Van open naar gesloten sollicitaties

Afhankelijk van de intake kunnen de volgende onderdelen worden toegevoegd aan het werkplan. Deze activiteiten worden in samenwerking met externe partijen uitgevoerd,

  • Uitvoeren van een competentiescan (ervaringsprofiel in samenwerking met een erkend EVC aanbieder
  • Bepalen gewenst opleidingsniveau
  • Uitvoeren Erkenning Verworven Competenties in samenwerking met een erkend EVC aanbieder
  • Ondersteuning bij het vinden van trainings- en of opleidingsmogelijkheden in samenwerking met een regionaal bureau onderwijs

Als outplacement kandidaten het voornemen hebben een eigen bedrijf starten dan kan Zeemeringadvies daarbij de begeleiding uitvoeren. Ook hier geldt het principe: gewoon zelf doen. Maar wel op basis van een uitgewerkt werkplan.

Begeleiding opzetten eigen bedrijf (ZZP startende ondernemersbegeleiding)
Wij maken daarbij veelvuldig gebruik van Social Media, (On-line begeleiding, Skype, Twitter, Linkedin, Facebook)

Share This